T�rk�e English Spanish
Baylan Su Saya�lar� Logo  

baylan

baylan

Mobil Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri

Mobil Sistemin Tanımı
Motorlu araç içerisine yerleştirilmiş bilgisayar destekli sistem veya yaya ekiplerinin kullandıkları el terminali ile okuma işlemi yapılmasıdır. Sayaçlardan okunan bilgiler mobil sistemler tarafından kayıt altına alınır ve idareler tarafından merkez sisteme aktarılarak okunan tüketim miktarlarına göre abonelere gerekli faturalandırma yapılır.
Sistem; Sayaç, Mobil sistem ve idari yazılım olmak üzere 3 ana parçadan oluşur.

Mobil Sistemin Avantajları
Kurulumu ve devreye alması kolaydır. Kablo bağlantılarına gerek duymadan Radyo Frekansı kullanılarak veri iletimi yapılır. Su işletmesi herhangi bir ikinci firmanın taşıyıcı frekans hizmetine gerek duymadığı için, diğer AMR teknolojilerine göre daha düşük maliyetlidir.

 


 

Mobil Uzaktan Sayaç Okuma Sisteminin Çalışma Aşamaları

  • Sayaçların okunması
  • Sisteme aktarılması
  • İdare tarafından belirlenen sayaçların vanalarının açılması/kapatılması
  • Su tüketimlerinin faturalandırılması

 

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemlerinin Avantajları

Kullanımı kolay, daha düşük maliyetli bir sayaç okuma sistemidir. Personel ve zaman tasarrufu sağlanır. Okunan veriler kayıt altına alındığından geçmişe dönük tahakkuk, tahsilat, alma - kesme vs. gibi işlemler daha hızlı ve daha kolay kontrol edilir.Sistemde sayaç sayısı sınırlaması yoktur.

Doğacak şebeke problemlerini anında tespit etme ve düzeltme gibi özelliklerinin yanında, yasadışı müdahaleleri önleyerek, gelir artışı da sağlanır.

Sayaçların bulunduğu meskene gidilmesi gerekmediğinden  dolayı okuyacak personelin de güvenliği artırılmış olur. Veri tabanı sayesinde abone tüketim bilgileri anlık veya günlük olarak takip edilebilir.

Tamamen güvenli elektronik iletişim yaptığı için okuma hatalarını ortadan kaldırır. Su tüketiminin kontrol altına alınarak sağlıklı bir biçimde izlenmesi sağlanır. Bu sayede doğal kaynakların zarar görmesi engellenmiş olur.

 

Yazılım

Her kullanıcı kendisine ait parola ile sisteme giriş yapabilir ve tanımlanan yetki seviyesine gore kullanıcı ilgili menülere erişebilir. Diğer otomasyon programları ile uyumlu olup, yazılımın raporlama kısmında Fatura Kayıtları, Abone Kayıtları ve Sayaç bilgileri gibi istenilen her türlü bilgiye ulaşılabilir. Abone tipi listeleri, satış listeleri gibi istatistiksel işlemler yapabilir ve grafiksel olarak izlenebilir.