T�rk�e English Spanish
Baylan Su Saya�lar� Logo  

baylan

baylan

GPRS ile Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri

Merkezi Sistemin Tanımı
Sayaç tüketim bilgileri otomatik olarak bilgisayar sistemi tarafından toplanır. Sayaçlardan okunan bilgiler GPRS aracılığıyla iletilir ve idareler tarafından kayıt altına alındıktan sonra sisteme aktarılarak okunan tüketim miktarlarına gore faturalandırma işlemi yapılır.

Merkezi Sistemin Avantajları
İnternetin olduğu her yerden sisteme girilip takip edilebilir. Daha hızlı ve daha düşük maliyetli sayaç okuma imkanı sağlar. Sistemde sayaç sayısı sınırlaması yoktur. Farklı yerleşim alanlarındaki sayaçlar tek bir merkezden okunabilir.

Aboneye kaliteli ve hızlı müşteri hizmetleri sunar. İnternet üzerinden verilecek şifre ile abonelik bilgileri, su tüketimi, geçmiş borçlar gibi belirli bilgileri görebilmesine imkanı sağlar.

Karmaşık kablo bağlantılarına gerek duymadan Radyo Frekansı ve GPRS kullanılarak veri iletimi yapılır. Su işletmesi 868 MHz Frekanslı lisans gerektirmeyen ISM bandı kullanacağı için, diğer AMR teknolojilerine gore daha düşük maliyetlidir.

 
GPRS ile Uzaktan Sayaç Okuma Sistemin çalışma Aşamaları

  • Sayaçların okunması
  • Sisteme aktarılması
  • İdare tarafından belirlenen sayaçların vanalarının açılması/kapatılması
  • Su tüketimlerinin faturalandırılması


GPRS ile Uzaktan Sayaç Okuma Sistemlerinin Avantajları


Kullanımı kolay, daha düşük maliyetli bir sayaç okuma sistemidir. Personel ve zaman tasarrufu sağlanır. Okunan veriler kayıt altına alındığından geçmişe dönük tahakkuk, tahsilat, açma - kesme vs. gibi işlemler daha hızlı ve daha kolay kontrol edilir. Sistemde sayaç sayası sınırlaması yoktur.

Doğacak Şebeke problemlerini anında tespit edilip düzeltilir. Yasadışı müdahaleleri önleyerek, gelir artışı sağlanır.

Sayaçların bulunduğu meskene gidilmesi gerekmediğinden dolayı okuyacak personelin de güvenliği artırılmış olur. Veri tabanı sayesinde abone tüketim bilgileri anlık veya günlük olarak takip edilebilir.

Tamamen güvenli elektronik iletişim yaptığı için okuma hatalarını ortadan kaldırır. Su tüketiminin kontrol altına alınarak sağlıklı bir biçimde izlenmesi sağlanır. Bu sayede doğal kaynakların zarar görmesi engellenmiş olur.

 

Yazılım

Her kullanıcı kendisine ait parola ile sisteme giriş yapabilir ve tanımlanan yetki seviyesine gore kullanıcı ilgili menülere erişebilir. Diğer otomasyon programları ile uyumlu olup, yazılımın raporlama kısmında Fatura Kayıtları, Abone Kayıtları ve Sayaç bilgileri gibi istenilen her türlü bilgiye ulaşılabilir. Abone tipi listeleri, satış listeleri gibi istatistiksel işlemler yapabilir ve grafiksel olarak izlenebilir.